I Region Syddanmark er der etableret en regional diabetesøjenscreeningsklinik med såkaldt ”sammedagsscreening”, hvor de anvender øjenmodulet i CSO/Diabetes til at registrere graderingen af øjenfotos. Konceptet bygger på, at lokale sygehuse tager øjenbilleder af patienterne, som graderingscentret vurderer indenfor samme dag og ofte indenfor samme time. Resultatet registreres i CSO/Diabetes med det samme, som kan ses på det lokale sygehus, hvorved patienten kan få svaret på sine øjenbilleder samme dag, som de er blevet taget.

Fordelen er her også, at regionen i forvejen anvender CSO/Diabetes som diabetesjournal til en stor del af diabetespatienterne og derved findes relevante behandlingsdata allerede, som også indgår i vurderingen af patientens øjenstatus, fx HbA1c, blodtryk, medicin m.v. Samtidig vil diabetesambulatorierne have opdateret status på øjenundersøgelsen direkte i patientens diabetesjournal.

CSO/Diabetes integrerer desuden med den Den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati, DiaBase, som CSO/Diabetes automatisk overfører øjendata til.