CSO/Anticoagulation

 

Specialløsning til blodfortyndende behandling

Et stigende antal patienter i både Vitamin K-antagonist behandling (VKA) og New Oral Anticaogulants (NOAC) betyder et øget pres på den ambulante håndtering af patienterne. Med de samme ressourcer skal flere patienter håndteres, hvilket kræver effektive værktøjer, der kan hjælpe klinikeren med overblik over såvel den enkelte patient som kvalitetsopfølgning på den samlede population.

CSO/Anticoagulation er en omfattende løsning til håndtering af såvel konventionel VKA-behandling, som patienter i selvtest eller selvstyrende behandling. Ydermere kan systemet håndtere patienter, der behandles med NOAC-præparater, hvilket giver en unik mulighed for sammenligning af kvaliteten og antal komplikationer, direkte i eget system. Systemet har siden 2003 været i produktion i Danmark og USA og er i dag det mest anvendte system til ambulant antikoagulationsbehandling i Danmark. Systemet fungerer som et add-on i eksisterende elektroniske patientjournaler, så login og aktuel kontekst (afdeling/patient) kan genbruges på tværs af systemer.

Systemet giver mulighed for en effektiv, struktureret og ensartet kvalitet i behandlingen og giver mulighed for at dele data mellem alle involverede i behandlingen, herunder kardiologer, bioanalytikere og sygeplejersker på hospitalet, praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og patienter. I Danmark har systemet kunnet minimere den tid der anvendes på at finde og håndtere informationer i forbindelse med ambulante besøg og dermed være medvirkende til, at behandleren kan bruge mere tid på kommunikation med patienten. Samtidig har systemets beslutningsstøtte betydet, at man har kunnet uddelegere en stor del af doseringerne til sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer. Kun de mest kritiske patienter skal lægen bruge tid på at dosere. Omfattende rapporteringsfunktioner giver et kontinuerligt overblik over behandlingskvaliteten og risikopatienter.

Se pressemeddelelse fra Region Midt.

Med CSO/Anticoagulation har du blandt andet følgende fordele:

 • Fuldt overblik over dine patienter og behandlingskvaliteten
 • Et godt overblik over den enkelte patients status inkl. opdateret 12 måneders-TTR (Time in Therapeutic Range) – Rosendaal-metoden
 • Doseringsfunktion med beslutningsstøtte
 • Patientbrev med doseringsoplysninger m.m.
 • Understøttelse af opstart, bridging og indlæggelse af patienten
 • Beslutningsstøtte med farvekodning af patienters status
 • Automatisk overførsel af analysesvar og medicinoplysninger
 • Indbygget kalenderfunktion med oversigter over kommende patienter og udeblevne patienter samt rykkerfunktion
 • Patientgrænseflade/App med mulighed for
  • Læseadgang
  • Selvtestende patienter (tager selv INR, men doseres af klinikken)
  • Selvstyrende patienter (tager selv INR og doserer sig selv)
 • Grænseflade/App for hjemmesygeplejersker
 • Sikker kommunikation mellem involverede parter
 • Struktureret dataopsamling og patientkommunikation
 • Omfattende muligheder for kvalitets- og performanceopfølgning

 

 

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 62 60 eller sales@intramed.dk