2-vejs integration til Fælles Medicinkort (FMK)

Det er en glædelig nyhed, at CSO/Anticoagulation nu er certificeret til Fælles Medicinkort version 1.4.4, som består af en særlig 2-vejs integration til AK-behandling. Med denne nye integration kan VKA-medicin med relevant data såsom tilhørende doseringer, recepter,...

Ny App til diabetesbehandling

Til CSO/Diabetes er der udviklet en app til patienterne, som også kan anvendes af hjemmesygeplejersker, eller andre der varetager i diabetesbehandling. App’en kan bruges på både computer, smartphone og tablet, uanset hvor i verden vedkommende befinder sig. Med...

Ny App til patienter og hjemmesygeplejersker

Til CSO/Anticoagulation er der nu udviklet en app til patienterne, som også kan anvendes af hjemmesygeplejersker, der varetager plejepatienter i blodfortyndende behandling. App’en erstatter den hidtidige patientgrænseflade og kan bruges på både computer,...

Ny og væsentligt optimeret version af CSO/Anticoagulation

I den nye version er ikke blot den underliggende mekanisme optimeret for at forbedre stabiliteten og hastigheden, men hele brugergrænsefladen er moderniseret samtidig med, at arbejdsgangen omkring registrering af blodfortyndende behandling er forbedret, og der er...