Case Sygehus Lillebælt Vejle

Mange læger er bekymrede over at sætte patienter i antikoagulationsbehandling. Men det er langt farligere at undlade behandling, og lade patienten være ubehandlet. Med CSO/Antikoagulation er vi er i stand til at forhindre mindst 100 tilfælde af cerebral trombo-emboliske episoder i Region Syddanmark om året.

I Vejle gennemfører vi 10.000 ambulante kontroller om året. Det danske DRG (Diagnosed Related Groups) system er baseret på beregning af gennemsnitlige omkostninger for patientens behandling, og DRG-systemet belønner effektivitet. Derfor opnår vi bedre behandling af patienter, der modtager antikoagulationsbehandling, samtidig med at CSO/Antikoagulation hjælper os med at reducere vores ressourceforbrug.

Ivan Brandslund

MD, DMSc, Forskningschef og Professor, Sygehus Lillebælt, Danmark

Flere patienter får bedre behandling med færre ressourcer

For at behandle flere patienter med de samme ressourcer og forbedre kvaliteten af behandlingen har Region Syddanmark implementeret CSO/Antikoagulation fra IntraMed, efter en vellykket forsøgsperiode med 15 patienter i et selvovervågningsprogram. Patienterne målte deres egen INR-værdi i hjemmet og registrerede værdien i det web-baserede system CSO/Antikoagulation.

Region Syddanmark har i dag øget antallet af patienter, der bruger selvtest til ca. 2.500 patienter. Når patienterne måler sig selv, kan ressourcerne i ambulatorierne bruges på andre patienter, og klinikerne kan fokusere på højrisiko patienter eller patienter med komplikationer.

 

Om Vejle Hospital

Vejle Hospital er en del af Region Syddanmark. Sygehuset beskæftiger cirka 2.200 medarbejdere og behandler ca. 22.000 indlagte patienter og omkring 150.000 poliklinere.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 62 60 eller sales@intramed.dk