Det er en glædelig nyhed, at CSO/Anticoagulation nu er certificeret til Fælles Medicinkort version 1.4.4, som består af en særlig 2-vejs integration til AK-behandling. Med denne nye integration kan VKA-medicin med relevant data såsom tilhørende doseringer, recepter, INR-kontroldatoer m.v. både føres fra FMK til CSO/Anticoagulation og den anden vej, hvilket betyder, at patientens medicinkort vil være opdateret med nyeste AK-dosering og kontroldato, som er udført i CSO/Anticoagulation.

I CSO/Anticoagulation vil hele medicinkortet desuden kunne ses for at få det fulde overblik over patientens medicin, recepter, effektueringer m.v.