CSO/Diabetes

 

Komplet struktureret journalsystem til håndtering af patienters diabetesforløb

CSO/Diabetes kaldes også DiabetesRask

Ved anvendelse af CSO/Diabetes får du en unik indsigt i hvert enkelt patientforløb, samt i afdelingens samlede behandlingskvalitet. Samtidig minimeres tidsforbruget til indberetning af de obligatoriske data til Dansk Voksen Diabetes Database, DVDD, samt til DiaBase.

Med CSO/Diabetes får du et system, der dækker alle behov i registreringen og opfølgningen af din diabetesbehandling. Ønsker du en mere simpel udgave af systemet, som primært dækker registrering og indberetning af data til DVDD, findes denne ligeledes og kan med fordel anvendes.

CSO/Diabetes kan integreres med øvrige sundheds-it-systemer som f.eks. FMK, EPJ, Lab, PAS og , og indgår derved naturligt i afdelingens arbejdsgang.

CSO/Diabetes giver mulighed for at koble dine patienter på hjemmefra. Patienterne kan så se deres opdaterede informationer i CSO-online, eller indsende værdier som f.eks. blodsukker, vægt og blodtryk. Patientadgangen har også en beskedfunktion så der kan kommunikeres sikkert med afdelingen. Denne adgang kan anvendes på både PC, tablet og mobiltelefoner.

Nedenfor får du et overblik over CSO/Diabetes hhv. som fuld diabetesjournal og i en mere simpel version, kaldet RKKP-registrering.

 

Komplet diabetesjournal

I denne opsætning, som de fleste anvender, registreres alle relevante oplysninger om patientens diabetesforløb. Ved kontinuerlig registrering af disse informationer, opbygges en stor, klinisk database for afdelingens patienter.

Fordelen ved den komplette diabetesjournal er, at man har alle patientens diabetesdata samlet ét sted. Det giver et hurtigt overblik over behandlingen, behandlingsmål og historik, ligesom det giver mulighed for, at patienten efter besøget kan få udleveret et udskrift, der beskriver de seneste besøg med bl.a. analyseresultater og medicindata.

Med den fulde diabetesjournal i CSO/Diabetes kan brugerne selv generere rapporter indeholdende alle ønskede behandlingsinformationer, der er registreret i systemet, samt kombinationer heraf, som f.eks. kan anvendes til overblik, kvalitetssikring eller forskning.

RKKP-registrering

I den simple udgave skal der ikke registreres anden information end de data, der skal indberettes til DVDD på hver patient.

Den seneste registrerede værdi huskes af systemet, således det kun er nødvendigt at registrere ændringer ved hvert patientbesøg.

Analyseresultater og medicin kan indhentes automatisk, hvilket sparer yderligere tid ved indtastningen.
Du har stadig mulighed for at få overblik over patienternes behandlingsforløb samt indikatoropfyldelse ift. DVDD på både individ- og populationsniveau.

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 62 60 eller sales@intramed.dk